HungaroFLASH

Welcome at HungaroFLASH.com

Downloads

Product Manuals

EuroDMX Quickstart guide (pdf.)

Led Strobes Manual (pdf.)

EuroDMX Manu Map (pdf.)

QuasarPRO Manu Map (pdf.)

QuasarSilentPRO Manu Map (pdf.)

QuasarSilentPRO Quickstart guide (pdf.)

Quasare DIP (zip, 20.5Kb English)

Quasarf DIP (zip, 67.7Kb French)

T-LightPRO Manu Map (pdf.)

T-Light Effect Operating Manual (pdf, 364Kb English)

T-Light Controller User Guide (pdf, 178Kb English)

Controller (zip, 102Kb English)

Brochures

Quasar (pdf, 204Kb)

Rainproof (pdf, 228Kb)

Rgb (pdf, 218Kb)

T-Light (pdf, 209Kb)

USDMX (pdf, 216Kb)

Media

HUNGAROFLASH logo - .eps (31Kb)

HUNGAROFLASH logo - .ai (15.7Kb)

HUNGAROFLASH logo - .jpg (29Kb)